DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

Narzeczeni przygotowujący się do przyjęcia sakramentu małżeństwa powinni wziąć udział w dniu skupienia. Jest to pomoc w duchowym przygotowaniu do małżeństwa. Takie spotkania odbywają się raz na kwartał w sanktuariach naszej diecezji.

Najbliższy termin to 5 grudnia (sobota). Miejscem dla narzeczonych z naszego terenu jest sanktuarium w Kałkowie (dolny kościół).
Rozpoczęcie dnia skupienia o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.00.
Następny termin to 27 lutego 2021 r. (sobota po I niedzieli Wielkiego Postu).
ŚWIĘCENIA DIAKONATU

Nasz parafianin alumn Dominik Kowalewski w minioną sobotę, 28 listopada, przyjął święcenia diakonatu.

Uroczystość odbyła się w Katedrze Radomskiej o godz. 10.00.
Diakonat jest związany z decyzją poświęcenia swojego życia na służbę Panu Bogu i Kościołowi. Wyrazem tego jest przyrzeczenie życia w celibacie (bezżenności i czystości), posłuszeństwa Biskupowi Diecezjalnemu oraz codziennej modlitwy Liturgią Godzin dla uświęcania Ludu Bożego.

Otoczmy naszego Diakona modlitwą, aby wiernie i owocnie wypełniał swoje powołanie, oraz aby był w przyszłości kapłanem według Serca Jezusowego.

Ks. Artur Lach, proboszcz
Dyspensa

W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 roku

Ksiądz Biskup Ordynariusz Henryk Tomasik
udzielił dyspensy
od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

a. osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, podwyższona temperatura itp.),
c. osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania, które czują wielką obawę przed zarażeniem.Msze Św. Gregoriańskie w listopadzie 2020 r.Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: październik, listopad, grudzień 2020 ... tutaj (dokument pdf)Nr konta bankowego parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Złota 1, 27-200 Starachowice
Konto: 55 1240 2281 1111 0010 4239 6988
Katolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

Katolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

czynna we wtorki
od 16.30 do 17.30
Paulina Koczubiej (magister nauk o rodzinie)
e-mail: paulinaagata@wp.pl
sms: 692 354 257
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Przy Kurii Diecezji Radomskiej funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”.

Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i odbudowanie małżeństwa zagrożonego rozbiciem. Pracujący w niej specjaliści (duszpasterz rodzin, psycholog, prawnicy, doradca życia rodzinnego, pedagog) służą pomocą w ratowaniu małżeństw przeżywających trudności.

Dzięki ich pomocy w ciągu 10 lat funkcjonowania Poradni udało się uratować wiele małżeństw.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Dane kontaktowe Poradni: tel. 48 383 66 52; e-mail: spr@radom.opoka.org.pl


a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML