Porządek wizyty duszpasterskiej

16 stycznia (poniedziałek)
Od 9.00 i od 15.30 – ul.Kopalniana 4, ul. Kopalniana 7, ul. Kopalniana 8


17 stycznia (wtorek) Od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 15 (1 ksiądz), ul. Majówka 17 i 17a (1 ks.), ul. Majówka 19 (1 ks.), ul. Majówka 19a (1 ks.)

18 stycznia (środa) Od 9.00 i od 15.30 – ul. Staszica 21(1 ks.), ul. Staszica 17 i 19 (2 księży – drugi od 11.00)

19 stycznia (czwartek) Od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 22 (1 ks.), ul. Majówka 24 i 26a (1 ks.), ul. Majówka 26b i 26c (1 ks.), Majówka 26 (1 ks.)

20 stycznia (piątek) Od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 27 (1 ks.), ul. Graniczna 3 (2 ks.)

21 stycznia (sobota) od 9.00 - ul. Majówka /domy prywatne/, ul. Leśna /domy prywatne/ i ul. Leśna 27 /tzw. „Słomiak”/ (1 ksiądz); ul. Kopalniana /domy prywatne/ i ul. Kopalniana 12 (1 ksiądz); ul. Głowackiego oraz ul. Złota, Srebrna, Brązowa, Miedziana, Graniczna 4 (1 ksiądz); ul. Graniczna 5 (I kl. – 1 ks.)

23 stycznia (poniedziałek) Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 5 (II kl. – 1 ks.)

24 stycznia (wtorek) Od 9.00 i od 15.30 - ul. Graniczna 5 (III i IV kl. – 2 ks.), ul. Graniczna 12 (kl. I i II – 2 ks.)

25 stycznia (środa) Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 12 (III i IV kl. – 2 ks.)

26 stycznia (czwartek) Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 14 (2 ks.)

26 stycznia (czwartek), 27 stycznia (piątek)
- od 9.00 i od 15.30, oraz 28 stycznia (sobota) – od 9.00 planujemy odwiedziny tych rodzin, które nie mogły przyjąć księdza w wyznaczonym czasie.
Prosimy o zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W ten sposób dobiegnie końca tegoroczna wizyta duszpasterska.
Wodę święconą można pobrać w zakrystii.

W czasie kolędy kancelaria parafialna jest czynna rano od 7.00 do 7.30 oraz po wieczornej Mszy św. (ok. 18.30).
Dni otwarte Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek w W-wie


Siostry Nazaretanki z Warszawy zapraszają dziewczęta i ich rodziny na Dni Otwarte do swojej szkoły Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi przy ulicy Czerniakowskiej 137, w soboty 4 lutego i 1 kwietnia br.

W programie przewidziane jest spotkanie informacyjne z siostrą dyrek-tor, prezentacja oferty programowej liceum z klasami ogólnymi i programem matury międzynarodowej.
Dziewczęta i ich rodziny będą mogły również wziąć udział w lekcjach otwartych, pokazach z różnych przedmiotów, zwiedzić szkołę, internat oraz spotkać się i porozmawiać z nauczycielami a także uczennicami szkoły.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Nazaretanek
z Oddziałami Międzynarodowymi

ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa
Tel./Fax : 22 841 38 54
e-mail: szkola@nazaretanki.pl www.nazaretanki.edu.plOgólnopolska pielgrzymka do Lourdes Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych
17-24 IX 2017 r.

PROGRAM PIELGRZYMKI tutaj (dokument pdf)


Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: styczeń, luty, marzec i kwiecień 2017 ... tutaj (dokument pdf)


Zaproszenie na rekolekcje - spotkania małżeńskie

Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński oraz skalę problemów łączących lub dzielących małżonków.

Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są przez małżeństwa i kapłana.

Rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00.
Prosimy małżonków o zgłoszenia osobiste
Terminarz na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl
oraz tutaj ... tutaj (dokument pdf - aktualne terminy od stycznia do marca 2017 r.)a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML