Misje w Parafii NSJ 30 kwietnia - 6 maja 2017 r.

Niedziela, 30 kwietnia
Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi
Msze święte na rozpoczęcie Misji Parafialnej: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
12.30 – uroczyste wprowadzenie misjonarzy i Arki Przymierza
2100 – Apel misyjny
Ceremonie zaślubin ze Słowem

Poniedziałek - 1 maja
Prawo Boże drogowskazem życia
6.30 – Msza święta z nauką misyjną
8.30 – Różaniec, modlitwy poranne
9.00 – Msza święta z nauką misyjną
16.00 Ceremonie ogłoszenia PRAW SYNAJU – Msza święta z nauką misyjną
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
21.00 Ceremonie ogłoszenia PRAW SYNAJU
– Apel misyjny
Otwarcie Arki Przymierza

Wtorek, 2 maja
Człowiek powraca do źródła miłości 6.30 – Msza święta z nauką misyjną
8.30 – Różaniec, modlitwy poranne
9.00 – Msza święta z nauką misyjną
Cremonie modlitw za zmarłych z naszych rodzin,
16.00 błogosławieństwo zniczy i kwiatów
– Msza święta z nauką misyjną
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
Ceremonie modlitw za zmarłych z naszych rodzin,
21.00 błogosławieństwo zniczy i kwiatów
– Apel misyjny
Ceremonie wód Jordanu z wyrzeczeniem się zła i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

Środa, 3 maja
Maryja nową Arką Przymierza
Msze święte w Uroczystość NMP, Królowej Polski: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
19.00 – Apel misyjny
Procesja różańcowa ulicami parafii zakończona nabożeństwem majowym

Czwartek, 4 maja
Bóg ofiaruje się człowiekowi

6.00 - 10.00 – Sakrament pokuty i pojednania
6.30 – Msza święta z nauką misyjną
8.30 – Różaniec, modlitwy poranne
9.00 – Msza święta z nauką misyjną dla chorych
15.00 - 19.00 Ceremonie udzielenia sakramentu namaszczenia chorych oraz nabożeństwem Lourdzkim
– Sakrament pokuty i pojednania
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 – Msza święta z nauką misyjną
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
21.00 – Apel misyjny
Ceremonie uwielbienia Jezusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Piątek, 5 maja
Człowiek ofiaruje się Bogu

Przed każdą Eucharystią okazja do sakramentu pokuty
6.30 – Msza święta z nauką misyjną
8.30 – Różaniec, modlitwy poranne
9.00 – Msza święta z nauką misyjną
15.00 – Godzina miłosierdzia Bożego
16.00 Indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu
– Msza święta z nauką misyjną
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
– Droga krzyżowa ulicami Parafii zakończona Ceremonią złożenia do grobu

Sobota, 6 maja
Bóg ze świętymi we wspólnocie z człowiekiem
Przed każdą Eucharystią okazja do sakramentu pokuty
6.30 – Msza święta z nauką misyjną
8.30 – Różaniec, modlitwy poranne
9.00 – Msza święta z nauką misyjną
dla rodzin z małymi dziećmi, oczekujących potomstwa,
ok. 11.00 - 13.00 dla wszystkich dzieci i młodzieży
– Odwiedziny chorych w domach z posługą sakramentalną
16.00 – Msza święta z nauką misyjną
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
21.00 – Apel misyjny
Ceremonie posłania

Niedziela, 7 maja
Bóg wzywa człowieka do dawania świadectwa

Msze święte na zakończenie Misji Parafialnej : 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30
16.00 – MAJÓWKA MISYJNA
18.00 – Msza święta na zakończenie Misji Parafialnej
Ceremonie zakończenia Misji Parafialnej przy krzyżu misyjnym

ZAPRASZAJĄ:
Duszpasterze Parafii Najświętszego Serca Jezusowego
oraz o. Robert Wawrzeniecki i o. Michał Tomczak
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
Europejska Inicjatywa Obywatelska
Mama Tata i Dzieci – Zapraszamy do złożenia podpisu

Od dłuższego czasu obserwujemy na świecie działania zmierzające do zakwestionowania naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.


W wielu krajach już uchwalono ustawy w różnym stopniu deformujące prawdę o małżeństwie i nakazujące podobne lub wręcz takie samo traktowanie małżeństw i związków osób tej samej płci

W grudniu 2015 roku zarejestrowana została EIO Mama Tata i Dzieci (www.mumdadandkids.eu/pl).
Jej przedmiotem jest przedstawienie Komisji Europejskiej projektu legislacyjnego, który na potrzeby całego prawa europejskiego, definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny oraz potwierdza suwerenne kompetencje państw członkowskich w zakresie prawa rodzinnego zakazując instytucjom unijnym ingerowania w tym zakresie.

więcej na temat tutaj (dokument pdf)
Penitencjaria Apostolska - Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika, Pasterza Diecezji Radomskiej, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany każdego dnia przez wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością, jeśli w jubileuszowym Roku Świętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), ogłoszonym przez Konferencję Episkopatu Polski, trzy parafialne świątynie pod wezwaniem tego Świętego Brata Alberta, znajdujące się w diecezji radomskiej, w formie pielgrzymki będą nawiedzać i tam w jubileuszowych celebracjach pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przy relikwiach Świętego przez odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Brata Alberta.

Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi celebracjami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.

Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby Proboszczowie i kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Niniejszy dekret będzie obowiązywał jedynie przez rok jubileuszowy Świętego Brata Alberta. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 13 stycznia 2017 roku
Mauro kardynał Piacenza
Penitencjarz Większy
ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens
Ogólnopolska pielgrzymka do Lourdes Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych
17-24 IX 2017 r.

PROGRAM PIELGRZYMKI tutaj (dokument pdf)


Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2017 ... tutaj (dokument pdf)


Zaproszenie na rekolekcje - spotkania małżeńskie

Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński oraz skalę problemów łączących lub dzielących małżonków.

Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są przez małżeństwa i kapłana.

Rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00.
Prosimy małżonków o zgłoszenia osobiste
Terminarz na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl
oraz tutaj ... tutaj (dokument pdf - aktualne terminy od kwietnia do października 2017 r.)a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML