Katechezy dla narzeczonych – przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Od września 2017 r. w Diecezji Radomskiej decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została wprowadzona pogłębiona forma przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa.
Program noszący tytuł Droga do szczęśliwego małżeństwa obejmuje 10 spotkań. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, jest zgodna ze wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski.
Spotkania z narzeczonymi odbywają w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii, raz na kwartał.

W naszym dekanacie (Starachowice Północ) najbliższy cykl katechez będzie realizowany w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Spotkania odbywać się będą w soboty w domu parafialnym. Pierwsze spotkanie obecnego cyklu odbędzie się 16 lutego 2019 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Kolejne spotkania: 2 marca, 9 marca, 23 marca br.

Zachęcamy narzeczonych, aby wcześniej rozpoczęli przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, tj. przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem, kiedy już zgłoszony został w parafii zamiar zawarcia małżeństwa. Ten czas ma pomóc w spokojnym przygotowaniu się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Ks. Artur Lach, Dekanalny Duszpasterz RodzinZAPROSZENIE na pielgrzymkę do Medugorje

Termin: 26.04 – 05.05.2019 r. (10 dni).
Pielgrzymka rozpoczyna się Mszą Świętą w Starachowicach w par. św. Brata Alberta o godz. 18.40 i po Mszy wyjazd ok. 19.40 do Medugorje
Cena: 500 zł + 150 euro (w tym przejazd, zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie NW i OC – brak dodatkowych opłat).

Kontakt: ks. Grzegorz Świercz – tel. 602503329

W programie:
- udział w Mszach Świętych, nabożeństwach wieczornych i adoracji Najświętszego Sakramentu w Medugorje, w piątek adoracja Krzyża,
- różaniec na Górze Objawień,
- Droga Krzyżowa na górze Kriżevac,
- uczestnictwo w objawieniu (według świadectwa Mirjany) w dniu 02.05.2019 r.,
- planowane również jest spotkanie i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
we Wspólnocie Błogosławieństw,
- Ludbreg – sanktuarium Krwi Chrystusa i miejsce cudu eucharystycznego (Chorwacja),
- klasztor franciszkański w Sirokim Brijegu (miejsce męczeństwa franciszkanów),
- Sanktuarium Matki Bożej - Chorwackie Lourdes,
- Surmanci – kościół z obrazem Jezusa Miłosiernego łaskami słynący,
- wizyta we wspólnocie Cenacolo oraz wizyta i świadectwo Nancy, Patryka oraz świadectwa innych zaproszonych osób
W trakcie trwania pielgrzymki stała opieka duszpasterska i konferencje rekolekcyjne.

Pielgrzymka ma charakter modlitewny, nie turystyczny.

Celem całej pielgrzymki jest osobiste spotkanie z Jezusem i Maryją. Tego nie da się W żaden sposób nie da się ustalić, zaprogramować gdzie i w jaki sposób to spotkanie się dokona. To już musi być osobisty wysiłek każdego z nas, osobiste nieustanne wchodzenie w relację z Jezusem i Maryją, przez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego, konferencji; nieustanna wewnętrzną walkę duchową. Bardzo wskazane jest przystąpienie do Sakramentu Pokuty. Program ma jedynie pomóc nam zrealizować niektóre rzeczy, o które prosi Matka Boża. Jednak zasadniczą pracę wewnętrzną człowiek musi wykonać sam.

Ubiór – jadąc do Jezusa i Maryi ubieramy się godnie, jak na spotkanie z kimś ważnym. Zakryte powinny być brzuch, ramiona, uda. Niestosowne są krótkie spodenki, koszulki na ramiączkach, spódnice typu mini u kobiet. Szczególnie podczas uczestniczenia w Mszy Świętej powinien to być strój w miarę możliwości odświętny. Do chodzenia po górach należy mieć obuwie sportowe, wygodne. W ogóle niestosowne, nawet w czasie podróży, jest ubranie dziurawe czy poszarpane. Trzeba także mieć płaszcz przeciwdeszczowy.
Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: styczeń, luty, marzec, kwiecień 2019 ... tutaj (dokument pdf)Edykt Ks. Biskupa Henryka Tomasika

E D Y K T
W dniu 18 sierpnia 1976 r., w radomskim szpitalu w Krychnowicach, zmarł Ks. Roman Kotlarz, Męczennik Radomskiego Czerwca 1976 r.


Ks. Roman Kotlarz urodził się 17 października 1928 r. w Koniemłotach na terenie diecezji sandomierskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1954 r. z rąk Biskupa Sandomierskiego Jana Kantego Lorka. Jako wikariusz posługiwał w parafiach: Szydłowiec, Żarnów, Koprzywnica, Mirzec, Kunów i Słupia Nowa. Jedynym jego probostwem była parafia Pelagów, gdzie posługiwał w latach 1961-1976. Było to ostatnie miejsce jego pracy kapłań-skiej. Do jego obowiązków należała też posługa kapelana szpitala psychiatrycznego w Krychnowicach. Za swoją gorliwość duszpasterską oraz bezkompromisową postawę był poddawany licznym represjom ze strony komunistycznych władz reżimowych.

Dnia 25 czerwca 1976 r. w Radomiu z powodu drastycznych podwyżek cen żywności rozpoczęły się strajki i doszło do zamieszek. Robotnicy wyszli na ulicę. Ks. Roman Kotlarz dołączył do protestujących, przeszedł z nimi ulicami miasta i ze schodów kościoła pw. Świętej Trójcy pobłogosławił ich. Po tych wydarzeniach bronił uwięzionych robotników. Za taką postawę był represjonowany i bity. Do domu Ks. Romana Kotlarza kilkakrotnie przyjeżdżali „tajemniczy osobnicy”, którzy okrutnie go bili. Nie brakuje relacji opisujących, w jakim stanie znajdował się on po tych „wizytach”. W wyniku szykan i pobicia zemdlał podczas sprawowania Mszy Świętej. Został następnie przewieziony do szpitala i tam zmarł. Na podstawie materiałów zgromadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej można stwierdzić, że działania represyjne wobec Ks. Romana Kotlarza prowadziła samodzielna grupa „D” – zakonspirowana komórka operacyjna Służby Bezpieczeństwa, która zajmowała się dezintegracją Kościoła katolickiego w Polsce. Świadomość męczeńskiej śmierci Ks. Romana Kotlarza jest bardzo żywa w wielu środowiskach, wśród osób duchownych i świeckich. Jest zestawiana z męczeń-ską śmiercią Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wspominał o niej również św. Jan Paweł II na ra-domskim lotnisku 4 czerwca 1991 r.

Na prośbę Postulatora sprawy – wyrażoną pismem z dnia 3 maja 2018 r. – uwzględniając materiały zebrane przez historyków, po wysłuchaniu opinii Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Księży Dziekanów, zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego (Sanctorum Mater, art. 41-42), zwróciłem się – pismem z dnia 23 maja 2018 r. – do Konferencji Episkopatu Polski o opinię w sprawie stosowności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Ks. Romana Kotlarza. Po otrzymaniu pozytywnej opinii zawartej w piśmie z dnia 18 czerwca 2018 r. (SEP - D 6.3-42), w myśl przepisów prawa (Sanctorum Mater, art. 45-46), poprosiłem Kongregację Spraw Kanonizacyjnych o sprawdzenie, czy ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma przeszkód, aby rozpocząć wspomniany proces. Pozytywną odpowiedź na przedłożoną prośbę otrzymałem pismem z dnia 26 października 2018 r. (Prot. N. 3411-1/18).

W związku z powyższym postanawiam rozpocząć proces beatyfikacyjny Ks. Romana Kotlarza, który jest ofiarą działań wynikających „z nienawiści do wiary” (in odium Fidei). Dlatego też dnia 1 grudnia 2018 r. w katedrze radomskiej będzie celebrowana Msza Święta w intencji beatyfikacji i kanonizacji Ks. Romana Kotlarza. Po Eucharystii rozpocznie się pierwsza uroczysta sesja otwierająca proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. Na powyższe uroczy-stości serdecznie wszystkich zapraszam.

Zwracam się również z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma, pamiątki, zdjęcia lub wiadomości w przedłożonej sprawie, zarówno pozy-tywne jak i negatywne, aby zechcieli przekazać je do Biura Postulacji mieszczącego się w Kurii Diecezji Radomskiej (ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom), do dnia 31 maja 2019 r.
Ponadto proszę o osobistą modlitwę w intencji beatyfikacji Ks. Romana Kotlarza. Niech świadectwo życia i męczeńskiej śmierci ofiarnego Kapłana stanie się inspiracją do odważnego wyznawania wiary i zaangażowania w sprawy drugiego człowieka.

To wszystko niech dokona się na większa chwałę Bożą.

Ks.Henryk Tomasik
Biskup Radomski
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Przy Kurii Diecezji Radomskiej funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”.

Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i odbudowanie małżeństwa zagrożonego rozbiciem. Pracujący w niej specjaliści (duszpasterz rodzin, psycholog, prawnicy, doradca życia rodzinnego, pedagog) służą pomocą w ratowaniu małżeństw przeżywających trudności.

Dzięki ich pomocy w ciągu 10 lat funkcjonowania Poradni udało się uratować wiele małżeństw.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Dane kontaktowe Poradni: tel. 48 383 66 52; e-mail: spr@radom.opoka.org.pl


a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML