DRekolekcje Adwentowe

Rekolekcje adwentowe w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach
14 – 17 grudnia 2017 r.14.XII. (czwartek)
6.30 – Roraty
9.00 – Msza św. z nauką ogólną
17.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00 – spotkanie z młodzieżą: gimnazjum, szkoła średnia, pracujący

15.XII. (piątek)
6.30 – Roraty
9.00 – Msza św. z nauką dla osób starszych
17.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką dla małżonków i rodziców
19.00 – spotkanie z młodzieżą: gimnazjum, szkoła średnia, pracujący

16.XII. (sobota) – dzień spowiedzi rekolekcyjnej
6.30 – Roraty
9.00 – Msza św. z nauką ogólną
Spowiedź: od 8.30 do 11.30 oraz od 16.30 do 18.00
17.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

17.XII. (niedziela) – zakończenie rekolekcji
7.00 – Msza św. z nauką ogólną
8.00 – Msza św. z nauką ogólną
9.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
12.30 – Msza św. z nauką ogólną
17.15 – Nabożeństwo niedzielne
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Rekolekcje poprowadzi: ks. Piotr Nojek, doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

Niedziela, 17 GRUDNIA 2017 r.
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

Błogosławiona Nauczycielka - Natalia Tułasiewicz

Świadectwo: Dorota Tułasiewicz – oficjalny przedstawiciel rodziny błogosławionej10.00 – Nabożeństwo pokutne, adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania (Kaplica)
11. 00 - Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu
11. 00 – 11.30 – Kawa, herbata (refektarz)
11.30 – 12.30 – Wykład: Błogosławiona nauczycielka Natalia Tułasiewicz (Aula św. Jana Pawła II)
12.40 – Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego. Na Mszy wystąpi Chór parafii św. Łukasza w Radomiu
13.40 – Poczęstunek (refektarz)

Penitencjaria Apostolska - Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika, Pasterza Diecezji Radomskiej razem z Ksienią Klasztoru Sióstr Klarysek ze Skaryszewa, w tejże diecezji, w Jubileusz Błogosławionej Salomei, która pierwsza w Polsce złożyła śluby zakonne według Reguły Klarysek, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany przez Siostry i wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością, jeśli w dniach od 19 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku, w formie pielgrzymki nawiedzą Kaplicę wspomnianego Klasztoru i tam w jubileuszowych celebracjach pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przy relikwiach Błogosławionej przez odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Błogosławionej Salomei.

Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.
Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi celebracjami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.

Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Niniejszy dekret będzie obowiązywał jedynie przez Jubileusz Błogosławionej Salomei. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

Dan w Rzymie, z siedziby Penitencjarii Apostolskiej, dnia 19 października Roku Pańskiego 2017
Mauro kardynał Piacenza
Penitencjarz Większy

ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens
Zaproszenie skierowane przez Siostry Klaryski ze Skaryszewa

POKÓJ I DOBRO!
Kierujemy te słowa w związku z Jubileuszowym Rokiem błogosławionej Salomei, związanym z 750. rocznicą jej śmierci, który rozpoczęłyśmy wśród polskich klarysek 19 listopada tego roku.

Bł. Salomea jest pierwszą polską klaryską. Pochodziła z rodu Piastów i mimo zawartego małżeństwa trwała w dziewictwie, pragnąc całą siebie oddać Bogu sercem niepodzielnym.
Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście i żyła w ubóstwie jako pokorna córka św. Klary.

Jubileusz będzie trwał do 31 grudnia 2018 roku.
Stolica Apostolska wydała dekret, na mocy którego wierni nawiedzający naszą kaplicę w roku jubileuszowym i modlący się w niej za wstawiennictwem błogosławionej Salomei przy jej relikwiach, mogą otrzymać odpust zupełny.>
Zapraszamy więc wszystkich do odwiedzania błogosławionej Salomei w naszej kaplicy.

Zamierzamy od stycznia do grudnia 2018 roku, w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 19.00 uwielbiać Boga przez wstawiennictwo błogosławionej Salomei na nabożeństwie eucharystycznym w naszej kaplicy i modlić się przede wszystkim za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych i za narzeczonych, by otrzymali łaskę trwania w czystości.
Chcemy zaprosić wszystkich wiernych naszej diecezji do włączenia się w radość przeżywania jubileuszu błogosławionej Salomei, ale głównie zapraszamy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, narzeczonych oraz przyjaciół i bliskich tych osób, by oddawali się pod opiekę błogosławionej Salomei i przyzywali jej wstawiennictwa.

Prosimy o poinformowanie wiernych o jubileuszu i o łaskach z nim związanych. Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy zapewniając o naszej modlitwie.

Siostry KlaryskiWigilia bez granic

JAK MOGĘ ZAPROSIĆ CUDZOZIEMCÓW DO SWOJEGO DOMU?Informacja dla polskich rodzin:
Aby gościć u siebie na Wigilii cudzoziemca należy zarejestrować się na stronie www.WigiliaBezGranic.com.

Tam znajdą państwo formularz z kilkoma pytaniami po to, abyśmy mogli zaproponować Wam jak najbardziej odpowiedniego gościa.
W grudniu, przed Świętami przedstawimy państwu propozycję osoby lub osób, cudzoziemców, z którymi państwo będą się mogli już osobiście skontaktować i zaprosić na Wigilię. Oczywiście będzie możliwość wcześniejszego spotkania się obydwu stron dla lepszego poznania się.

Życzymy radosnego i owocnego wigilijnego spotkania.
plik pdf z informacją tutaj (dokument pdf)

Zaproszenie


APEL PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY PRAWA DO ŻYCIA OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI


Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore.

W związku z tym, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zachęca wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję”", która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego www.zatrzymajaborcje.pl.

szczegóły również tutaj (dokument pdf)
Katechezy dla narzeczonych – przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Od września br. w Diecezji Radomskiej decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została wprowadzona pogłębiona forma przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa.

Program noszący tytuł Droga do szczęśliwego małżeństwa obejmuje 10 spotkań. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, jest zgodna ze wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania z narzeczonymi będą miały miejsce w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii.

W naszym dekanacie (Starachowice Północ) pierwszy cykl katechez będzie realizowany w parafii Najświętszego Serca Jezusowego.
Spotkania odbywać się będą w jedną sobotę w miesiącu: 14 października, 11 listopada, 2 grudnia, w domu parafialnym. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Zachęcamy narzeczonych, aby wcześniej rozpoczęli przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, tj. przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem, kiedy już zgłoszony został w parafii zamiar zawarcia małżeństwa. Ten czas ma pomóc w spokojnym przygotowaniu się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Zaproszenie na rekolekcje - spotkania małżeńskie

Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński oraz skalę problemów łączących lub dzielących małżonków.

Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są przez małżeństwa i kapłana.

Rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00.
Prosimy małżonków o zgłoszenia osobiste
Terminarz na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl
Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: październik, listopad i grudzień 2017 ... tutaj (dokument pdf)
SPOTKANIA OAZY DZIECI BOŻYCH

Wszystkie dzieci za szkoły podstawowej zapraszamy do udziału w Oazie Dzieci Bożych.

Chcemy przez wspólną modlitwę i zabawę, przez przebywanie we wspólnocie poznawać Pana Boga oraz otwierać się na innych ludzi.

Spotkania odbywają się w soboty o godz. 10.00 w domu parafialnym.Penitencjaria Apostolska - Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika, Pasterza Diecezji Radomskiej, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany każdego dnia przez wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością, jeśli w jubileuszowym Roku Świętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), ogłoszonym przez Konferencję Episkopatu Polski, trzy parafialne świątynie pod wezwaniem tego Świętego Brata Alberta, znajdujące się w diecezji radomskiej, w formie pielgrzymki będą nawiedzać i tam w jubileuszowych celebracjach pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przy relikwiach Świętego przez odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Brata Alberta.

Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi celebracjami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.

Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby Proboszczowie i kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Niniejszy dekret będzie obowiązywał jedynie przez rok jubileuszowy Świętego Brata Alberta. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 13 stycznia 2017 roku
Mauro kardynał Piacenza
Penitencjarz Większy
ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regensa href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML