Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej
i szkół średnich
22 – 24 marca 2017 r.Parafia Najświętszego Serca Jezusa
w StarachowicachŚroda – 22 marca
10.30 – spotkanie z młodzieżą gimnazjum I i II kl.
12.20 – spotkanie z młodzieżą gimnazjum III kl. i szkół średnich
16.00 – spotkanie wszystkich uczestników rekolekcji

Czwartek – 23 marca
10.30 – spotkanie z młodzieżą gimnazjum I i II kl.
12.20 – spotkanie z młodzieżą gimnazjum kl. III i szkół średnich
16.00 – spotkanie wszystkich uczestników rekolekcji

Piątek – 24 marca
10.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź dla młodzieży gimnazjum kl. I i II
12.00 – nabożeństwo pokutne i spowiedź dla młodzieży gimnazjum kl. III oraz szkół średnich
17.00 – Droga Krzyżowa
18.00 – Msza św. (w nabożeństwie i Eucharystii uczestniczą wszyscy)

Rekolekcje poprowadzi: ks. Grzegorz Lipiec (moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie) oraz młodzież z diakonii ewangelizacji
Dwadzieścia pięć lat Diecezji Radomskiej - zaproszenie

W sobotę, 25 marca 2017 roku, w katedrze radomskiej, o godzinie 11.00, będziemy dziękować Panu Bogu za dwadzieścia pięć lat Diecezji Radomskiej.
Naszym uroczystościom będzie przewodniczył
Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo,
Metropolita Częstochowski
.

W tym dniu rozpoczniemy także wielką modlitwę adoracyjno-wynagradzającą: Jerycho Różańcowe. Podejmujemy prośbę Matki Bożej skierowaną do świata podczas objawień w Fatimie.
Pragniemy całą Diecezją wyznać wiarę w Bożą sprawiedliwość i składać wynagrodzenie za zło istniejące w świecie. Skierujemy do nieba także wspólną modlitwę o nawrócenie grzeszników.

Drodzy Bracia i Siostry, serdecznie zapraszam na tę uroczystość.
Ks. Henryk Tomasik
Biskup Radomski
Ekstremalna Droga Krzyżowa – Starachowice 2017

Po raz trzeci ze Starachowic wyruszy na Święty Krzyż w nocy z 31 marca na 1 kwietnia Ekstremalna Droga Krzyżowa.

W tym roku proponujemy dwie trasy: 30 km i 43 km.
Ekstremalna Droga Krzyżowa kończy się Mszą św. w sobotę 1 kwietnia w sanktuarium Świętego Krzyża o godzinie 6.00.
Dla chętnych organizowany jest powrót autokarami.

Zapisy do niedzieli 26 marca w Starachowicach w parafiach: Matki Bożej Nieustającej Pomocy (os. Wanacja), Najświętszego Serca Jezusowego (os. Majówka) i Wszystkich Świętych (ul. Radomska). Spotkanie organizacyjne w niedzielę 26 marca o godzinie 19.00 w kościele MBNP (os. Wanacja).
Wielkopostny Dzień Skupienia Nauczycieli i Wychowawców

W najbliższą niedzielę, 26 marca br., na godzinę 9.00, Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców naszej diecezji zaprasza wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników oświaty na Wielkopostny Dzień Skupienia, który odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, ulica Młyńska 23/25.

Podczas tegorocznego dnia skupienia wykład: „Kultura chrześcijańska w języku” wygłosi znany polonista i językoznawca profesor Jan Miodek z Wrocławia.
Planowane zakończenie spotkania ok. godziny. 14.00.

Bp Piotr Turzyński
Delegat Konferencji Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli
Ks. dr Wojciech Wojtyła
Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców
Misterium Męki Pańskiej w Kałkowie-Godowie 2017 r.

Serdecznie zapraszam do Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, do Kałkowa-Godowa, na teatralne rekolekcje zamyślenia nad aktem miłości Bożej, którą przeżywamy w tajemnicy męki i śmierci Jezusa Chrystusa.

Aktorzy należą do wspólnoty parafialnej w Kałkowie-Godowie, gdzie od wielu już lat dają piękne świadectwo żywej wiary i miłości do Boga i Kościoła.
Dzielimy się radością, że wystawiane przez wiele lat Misterium Męki Pańskiej w naszym Sanktuarium jest darem ich bezinteresownego zaangażowania, ofiarowania swojego czasu, talentu i siły.

Misterium będzie wystawiane od drugiej soboty Wielkiego Postu (11.03.2017) do soboty przed Niedzielą Palmową (08.04.2017) włącznie, o godzinie 15.30 i dodatkowo o godz. 18.00.

Z uwagi na duże zainteresowanie przedstawieniem uprzejmie prosimy o wcześniejsze rezerwowanie swego uczestnictwa w informacji Sanktuarium tel. 41/ 272 18 88.
Osoby pragnące zatrzymać się w naszym Sanktuarium na noc prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsca w Domu Pielgrzyma, tel. kom. 660 158 239.
Rekolekcje Trudne rozstania

Rekolekcje Trudne rozstania
(dla rodziców po stracie dziecka)

21 – 23 KWIETNIA 2017 r. Dom Rekolekcyjny Ruchu Światło – Życie „Emaus” w Koniakowie
„Gdy umierają rodzice, zostają sieroty, po śmierci współmałżonka – wdowy i wdowcy, a w przypadku śmierci dziecka brakuje określenia, bo jest to stan przeciwny naturze. Śmierć dziecka jest zablokowaniem przyszłości”.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich osób potrzebujących pomocy duchowej w trudnym i bolesnym doświadczeniu straty dziecka (przed lub po jego urodzeniu). Będzie to czas na zmierzenie się z żalem i zastanowienie się, co robić, żeby podjąć swoje życie dalej. Czas zawierzenia poranionych serc Bogu.

Rekolekcje poprowadzi Andrzej Winkler – psycholog, psychoterapeuta, trener i superwizor programu NEST przeznaczonego dla osób dorosłych, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć. Współprowadzić będą ks. Grzegorz Stencel (moderator Domu Rekolekcyjnego „Emaus” i Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie).

Szczegóły i zgłoszenia przez stronę: www.emauskoniakow.pl;
Anna Janic – tel. 603 550 207,
e-mail anna.janic@wp.pl
1% dla Caritas

Caritas Diecezji Radomskiej już 25 lat realizuje dzieła miłosierdzia niosąc pomoc potrzebującym, a szczególnie dzieciom, chorym, osobom starszym, bezdomnym, rodzinom wielodzietnym.

Od kilku lat na ten cel pozyskuje 1% podatku, aby móc lepiej i efektywniej pomagać coraz to większej ilości osób.


Pozyskane środki w 2017 r. przeznaczymy na:
• dofinansowanie kosztów leczenia i zakup sprzętu rehabilitacyjnego (nabyliśmy kolejne 27 łóżek elektrycznych do wypożyczalni i 4 koncentratory tlenu), powstała kolejna filia wypożyczalni przy Parafii w Drzewicy.
• leczenie, dożywianie, edukację i wypoczynek dzieci
• pomoc rodzinom w sytuacjach losowych

Dziękując za zaufanie, jakim cieszy się Caritas, zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% dla Caritas.
Penitencjaria Apostolska - Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika, Pasterza Diecezji Radomskiej, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany każdego dnia przez wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością, jeśli w jubileuszowym Roku Świętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), ogłoszonym przez Konferencję Episkopatu Polski, trzy parafialne świątynie pod wezwaniem tego Świętego Brata Alberta, znajdujące się w diecezji radomskiej, w formie pielgrzymki będą nawiedzać i tam w jubileuszowych celebracjach pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przy relikwiach Świętego przez odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Brata Alberta.

Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi celebracjami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.

Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby Proboszczowie i kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Niniejszy dekret będzie obowiązywał jedynie przez rok jubileuszowy Świętego Brata Alberta. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 13 stycznia 2017 roku
Mauro kardynał Piacenza
Penitencjarz Większy
ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens
KURS PASTORALNO-LITURGICZNY DLA FOTOGRAFÓW I OPERATORÓW SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO

Wydział ds. Środków Społecznego Przekazu Kurii Diecezji Radomskiej zaprasza na Kurs pastoralno-liturgiczny dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pragną dokumentować uroczystości religijne w obiektach sakralnych.
Kurs odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (ul. Młyńska 23/25) w sobotę, 1 kwietnia 2017 r. od 9.00 do 14.00.

Szczegły na temat kursu i rejestracji uczestników tutaj (dokument pdf)
Ogólnopolska pielgrzymka do Lourdes Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych
17-24 IX 2017 r.

PROGRAM PIELGRZYMKI tutaj (dokument pdf)


Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: styczeń, luty, marzec i kwiecień 2017 ... tutaj (dokument pdf)


Zaproszenie na rekolekcje - spotkania małżeńskie

Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński oraz skalę problemów łączących lub dzielących małżonków.

Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są przez małżeństwa i kapłana.

Rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00.
Prosimy małżonków o zgłoszenia osobiste
Terminarz na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl
oraz tutaj ... tutaj (dokument pdf - aktualne terminy od stycznia do marca 2017 r.)a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML