Wizyta Duszpasterska

Porządek wizyty duszpasterskiej:

20 stycznia (poniedziałek)
Od 9.00 i od 15.30 – ul. 8 Maja 20, ul. 8 Maja 18

21 stycznia (wtorek)
Od 9.00 i od 15.30 – ul. Lipowa 33 (3 księży), ul. Majówka 26

22 stycznia (środa)
Od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 15, ul. Majówka 17 i 17a (1 ksiądz), ul. Majówka 19 i 19a (1 ksiądz)

23 stycznia (czwartek)
Od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 22, ul. Majówka 24 i ul. Majówka 26a (1 ksiądz), ul. Ma-jówka 26 b i ul. Majówka 26 c (1 ksiądz)

24 stycznia (piątek)
Od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 27, ul. Staszica 17 i Staszica 19 (1 ksiądz), ul. Staszica 21

25 stycznia (sobota)
Od 9.00 – ul. Graniczna 5

27 stycznia (poniedziałek)
Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 3

28 stycznia (wtorek)
Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 14

W czasie kolędy kancelaria parafialna będzie czynna rano od 7.00 do 7.30 oraz po wieczornej Mszy św. (ok. 18.30).
Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: styczeń, luty, marzec, kwiecień 2020 ... tutaj (dokument pdf)
Spotkanie formacyjne Duszpasterstwa Nauczycieli

W najbliższą niedzielę, 26 stycznia, Duszpasterstwo Nauczycieli naszej diecezji zaprasza wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty oraz sympatyków na comiesięczne spotkanie.
Rozpocznie się ono Mszą Świętą o godzinie 10.00 w kościele pod wezwaniem św. Stefana na osiedlu Idalin (Radom).
Po niej, w domu parafialnym odbędzie się spotkanie i wykład pt. "Edukacja dla prawdy – odpowiedzią na osobową naturę człowieka".

ks. dr Wojciech Wojtyła
Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców
DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

Narzeczeni przygotowujący się do przyjęcia sakramentu małżeństwa powinni wziąć udział w dniu skupienia.
Jest to pomoc w duchowym przygotowaniu do małżeństwa. Takie spotkania odbywają się raz na kwartał w sanktuariach naszej diecezji.

Najbliższy termin to 7 marca 2020 r. (sobota po I niedzieli Wielkiego Postu).
Miejscem dla narzeczonych z naszego terenu jest sanktuarium w Kałkowie (dolny kościół). Rozpoczęcie dnia skupienia o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.00.


Katolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

Katolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

czynna we wtorki
od 16.30 do 17.30
Paulina Koczubiej (magister nauk o rodzinie)
e-mail: paulinaagata@wp.pl
sms: 692 354 257
Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas któ-rych będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.
Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

Bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Przy Kurii Diecezji Radomskiej funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”.

Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i odbudowanie małżeństwa zagrożonego rozbiciem. Pracujący w niej specjaliści (duszpasterz rodzin, psycholog, prawnicy, doradca życia rodzinnego, pedagog) służą pomocą w ratowaniu małżeństw przeżywających trudności.

Dzięki ich pomocy w ciągu 10 lat funkcjonowania Poradni udało się uratować wiele małżeństw.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Dane kontaktowe Poradni: tel. 48 383 66 52; e-mail: spr@radom.opoka.org.pl


a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML