Zaproszenie do Jedlińska

Czcigodni Księża
Drodzy Bracia i Siostry
W dniu 2 listopada 2019 roku przypada 39. rocznica śmierci Sługi Bożego Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego, który ofiarne życie na ziemi zakończył podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Zapraszam Czcigodnych Księży, Osoby Życia Konsekrowanego oraz Was, Drodzy Bracia i Siostry, Wierni Świeccy, do Jedlińska na wspólną modlitwę.

W sobotę, 9 listopada 2019 roku, będziemy modlić się przy chrzcielnicy Sługi Bożego Księdza Biskupa Piotra w parafialnej świątyni w Jedlińsku o dar Jego beatyfikacji.
O godzinie 10.30 odbędzie się prezentacja słowno-muzyczna przygotowana przez młodzież ze szkoły w Jedlińsku, a kulminacyjnym momentem dnia modlitwy będzie koncelebrowana Eucharystia sprawowana o godzinie 11.00.
Serdecznie zapraszam na tę wspólną modlitwę. Proszę także o dalszą gorącą modlitwę w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego.

Ks. Henryk Tomasik
Biskup Radomski


Zaproszenie na Jubileusz Małżeństw

10 listopada 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się Jubileusz Małżeństw Diecezji Radomskiej.

Zapraszamy wszystkich jubilatów, którzy w tym roku przeżywają srebrny i złoty jubileusz małżeństwa.
Jubileusz to szczególna okoliczność do podziękowania Panu Bogu za wspólne lata życia małżeńskiego, jak i okazja do dania świadectwa innym małżeństwom, w jaki sposób reali-zować zobowiązania podjęte podczas składania przysięgi małżeńskiej.

Program jubileuszu:
12.30 – Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Adama Odzimka
13.30 – spotkanie jubilatów na sali parafialnej z Księdzem Biskupem oraz z ks. prał. Jerzym Karbownikiem Kustoszem Sanktuarium.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie nazwisk i imion Jubilatów do 27 października 2019 r. w celu przygotowania dla nich odpowiednich pamiątek. Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, Ks. Prałata Jerzego Karbownika: tel. 41 253 88 00 lub do Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej: tel. 48 340 62 35.

Ks. Sławomir Adamczyk
Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej
Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2019 ... tutaj (dokument pdf)
Katechezy dla narzeczonych – przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Od września 2017 r. w Diecezji Radomskiej decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została wprowadzona pogłębiona forma przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa. Program noszący tytuł Droga do szczęśliwego małżeństwa obejmuje 10 spotkań. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, jest zgodna ze wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania z narzeczonymi odbywają w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii, raz na kwartał.

W naszym dekanacie (Starachowice Północ) najbliższy cykl katechez będzie realizowany w parafii Najświętszego Serca Jezusowego.
Spotkania odbywać się będą w soboty w domu parafialnym. Pierwsze spotkanie obecnego cyklu odbędzie się 12 października 2019 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00.
Kolejne spotkania: 26 października, 16 listopada, 30 listopada br.
Zachęcamy narzeczonych, aby wcześniej rozpoczęli przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, tj. przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem, kiedy już zgłoszony został w parafii zamiar zawarcia małżeństwa. Ten czas ma pomóc w spokojnym przygotowaniu się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Ks. Artur Lach, Dekanalny Duszpasterz Rodzin


Katolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

Katolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

czynna we wtorki
od 16.30 do 17.30
Paulina Koczubiej (magister nauk o rodzinie)
e-mail: paulinaagata@wp.pl
sms: 692 354 257
Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas któ-rych będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.
Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

Bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Przy Kurii Diecezji Radomskiej funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”.

Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i odbudowanie małżeństwa zagrożonego rozbiciem. Pracujący w niej specjaliści (duszpasterz rodzin, psycholog, prawnicy, doradca życia rodzinnego, pedagog) służą pomocą w ratowaniu małżeństw przeżywających trudności.

Dzięki ich pomocy w ciągu 10 lat funkcjonowania Poradni udało się uratować wiele małżeństw.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Dane kontaktowe Poradni: tel. 48 383 66 52; e-mail: spr@radom.opoka.org.pl


a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML