Spotkanie organizacyjne w związku z przygotowaniem do I Komunii Św.

Ks. Łukasz Ślęzak i p. katechetka Dominika Lis zapraszają w przyszłą niedzielę (22.09.2018) po mszy św. o godz. 11: 00 rodziców dzieci które przygotowują się do I Komunii Św. na spotkanie organizacyjne na którym będą podane wstępne informacje dotyczące przygotowania do tej uroczystościKatolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

Katolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

czynna we wtorki
od 16.30 do 17.30
Paulina Koczubiej (magister nauk o rodzinie)
e-mail: paulinaagata@wp.pl
sms: 692 354 257


MIĘDZYDIECEZJALNE NOCNE CZUWANIE AKCJI KATOLICKIEJ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU
20/21 września 2019 roku

Program:
• Godz. 20.00 – Powitanie i apel pod Trzema Krzyżami w Hucie Szklanej – Ojcowie Oblaci i Ks. Artur Barański.
• Godz. 20.15 – Droga Krzyżowa w drodze do Sanktuarium Św. Krzyża – prowadzi diecezja radomska.
• Godz. 22.00 – możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty – Nabożeństwo przy Re-likwiach Drzewa Krzyża – prowadzą Ojcowie Oblaci
• Godz. 23.00 – Msza święta pod przewodnictwem Ks. Bp. Edwarda Frankowskiego /Sandomierz/ – obsługa liturgiczna – diecezja sandomierska.
• Godz. 0.00 – 1.00 – nocne czuwanie – prowadzi diecezja kielecka

Organizujemy wyjazd z naszej parafii.
Zapisy w zakrystii.
Koszt: 15 zł.
Wyruszymy w piątek (20 września) o godz. 19.00 sprzed kościoła.

Zaproszenie Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

Kiedy w rodzinie przychodzi na świat dziecko wszyscy jej członkowie są blisko, aby ucieszyć się darem życia. W oczach dziadków, rodziców, rodzeństwa dziecko odkrywa nowy świat. Życie jest najcenniejszym darem, który otrzymujemy od Boga. Życie jest wartością, którą wszyscy powinniśmy chronić i sprawić, aby każda osoba mogła czuć się bezpiecznie.

Podczas XXXV. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin, która odbędzie się w dniach 21-22 września, chcemy odkrywać, że życie jest piękne, że rodzina jest wartością nie-podważalną, a dziecko ma prawo urodzić się w małżeństwie, które otoczy je miłością. Będziemy modlić się w intencji wszystkich małżeństw i rodzin, prosząc, aby stawały się prawdziwym sanktuarium życia – miejscem, gdzie dziecko jest przyjmowane z radością, miejscem gdzie każdy czuje się bezpiecznie i jest kochany.

Pragniemy modlić się także w intencji tych małżeństw, które z różnych powodów utraciły swoje dziecko. Będziemy powierzali ich ból opiece Matki Pięknej Miłości, prosząc aby wzięła ich w swoją opiekę.
Zapraszamy rodziny z dziećmi, małżeństwa, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin i wszystkich, którym sprawy małżeństwa, rodziny i życia są bliskie.
Pielgrzymka organizowana jest przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.
Pielgrzymi we własnym zakresie organizują przejazd do Częstochowy oraz nocleg i wyżywienie.

Program pielgrzymki:
Sobota, 21 września 2019
15.30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kaplicy Matki Bożej
16.45 – Wystawa „Matki mężne czy szalone?"
Spotkanie z autorką Martą Dzbeńską Karpińską
19.30 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
21.00 – Apel Jasnogórski

Niedziela, 22 września 2019
9.00 – Rodzina wobec dramatu dziecka utraconego Piotr Guzdek, koordynator ds. pogrzebów dzieci martwo urodzonych
Ochrona Prawna dziecka w RP Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
11.00 – Msza Święta na Jasnogórskim Szczycie
• Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
• Ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego
• Zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski


ZAPROSZENIE na Kwartalne Spotkania w Ostrej Bramie w Skarżysku-Kamiennej

W dniach 13-15 września br. odbywać się będą kolejne Kwartalne Spotkania w ramach formacji Maryjnej pod hasłem W szkole Matki Miłosierdzia, które prowadzi ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski.
Rozpoczęcie w piątek, godz.18.00, zakończenie w niedzielę do południa.

W programie przewidziane są konferencje, Msza św., modlitwa i warsztaty.
Zgłoszenia: osobiście – w sekretariacie Sanktuarium, telefonicznie pod numerem: 41 253 88 00, mailowo: ostrobramska@ostrobramska.pl
Z chrześcijańskim pozdrowieniem

Ks. Jerzy Karbownik
Kustosz SanktuariumZaproszenie na Apel Młodych

Już po raz dziewiąty Duszpasterstwo Młodzieży i Rada Młodzieżowa Diecezji Radomskiej organizuje Apel Młodych (koncert Nieziemskie Granie), który odbędzie się w Radomiu na ul. Żeromskiego, 14 września br.


Modlitwa, świadectwo, wspaniały koncert będą tak jak dotychczas elementami, które wypełnią to spotkanie. Punktem kulminacyjnym będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Jak co roku przygotowana będzie tzw. strefa modlitwy w muszli amfiteatru (w parku Kościuszki).
Tegoroczny Apel Młodych stanie się również podziękowaniem dobremu Bogu za Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Panamie. Nie zabraknie zatem wspomnień z tego wydarzenia. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Gościem specjalnym będzie w tym roku Jasiek Mela, polski podróżnik i działacz społeczny. Najmłodszy w historii zdobywca biegunów – północnego i południowego w ciągu jednego roku. Pierwszy niepełnosprawny, który dokonał takiego wyczynu.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy pragną poprzez śpiew, doświadczenie wspólnoty, a przede wszystkim osobistą więź z Bogiem zaświadczyć, że Jezus żyje!

Diecezjalne Duszpasterstwo MłodzieżyRodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas któ-rych będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.
Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

Bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
„Polska pod krzyżem”
14 – 15 września 2019
Program spotkania w Kruszynie pod Włocławkiem

Program spotkania w Kruszynie pod Włocławkiem

09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu.
10:45 Zawiązanie wspólnoty.
11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne.
11:30 Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie” - Lech Dokowicz.
13:00 Przerwa na posiłek.
15:00 Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego.
17:30 Konferencja: ks.DolindoRuotolo, JoannaBątkiewicz-Brożek.
18:30 Przerwa.
19:30 Droga Krzyżowa.
21:00 Apel Jasnogórski: na żywo z Jasnej Góry.
21:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
03:00 Zakończenie Adoracji i Msza Święta z Niedzieli (Święto Matki Bożej Bolesnej)Katechezy dla narzeczonych – przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Od września 2017 r. w Diecezji Radomskiej decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została wprowadzona pogłębiona forma przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa.
Program noszący tytuł Droga do szczęśliwego małżeństwa obejmuje 10 spotkań. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, jest zgodna ze wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania z narzeczonymi odbywają w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii, raz na kwartał.

W naszym dekanacie (Starachowice Północ) najbliższy cykl katechez będzie realizowany w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Spotkania odbywać się będą w soboty w domu parafialnym.

Pierwsze spotkanie obecnego cyklu odbędzie się 24 sierpnia br. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Kolejne spotkanie: 7 września br.
Zachęcamy narzeczonych, aby wcześniej rozpoczęli przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, tj. przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem, kiedy już zgłoszony został w parafii zamiar zawarcia małżeństwa. Ten czas ma pomóc w spokojnym przygotowaniu się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Ks. Artur Lach, Dekanalny Duszpasterz Rodzin
Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: lipiec, sierpień, wrzesień 2019 ... tutaj (dokument pdf)
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Przy Kurii Diecezji Radomskiej funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”.

Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i odbudowanie małżeństwa zagrożonego rozbiciem. Pracujący w niej specjaliści (duszpasterz rodzin, psycholog, prawnicy, doradca życia rodzinnego, pedagog) służą pomocą w ratowaniu małżeństw przeżywających trudności.

Dzięki ich pomocy w ciągu 10 lat funkcjonowania Poradni udało się uratować wiele małżeństw.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Dane kontaktowe Poradni: tel. 48 383 66 52; e-mail: spr@radom.opoka.org.pl


a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML