Zaproszenie


APEL PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY PRAWA DO ŻYCIA OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI


Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore.

W związku z tym, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zachęca wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję”", która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego www.zatrzymajaborcje.pl.

szczegóły również tutaj (dokument pdf)
Kurs Alpha - szóste spotkanie - 21 listopada

Czym jest Kurs Alfa?
Jest praktycznym wprowadzeniem do życia opartego na wierze chrześcijańskiej.
Adresatami kursu są głównie osoby niewierzące i ci, którzy wierząc nie widzą potrzeby chodzenia do kościoła.
Jednak kurs jest także pomocą do pogłębienia więzi z Bogiem dla tych, którzy korzystają z sakramentów i regularnie chodzą do kościoła.

Przebieg spotkań:
Każde spotkanie rozpoczynamy kolacją lub poczęstunkiem o godz. 18:00
Po wspólnie spędzonym czasie przy stole, co tydzień będziemy słuchać wykładu na inny temat.
Na koniec, będzie również czas na dyskusję w małych grupach by każdy mógł się wypowiedzieć co sadzi na dany temat.

spotkanie nr 6:
21 listopada 2017r.
Wtorek godz. 18:00

Miejsce:
Plebania przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach przy ul. Złotej (Os. Majówka)Katechezy dla narzeczonych – przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Od września br. w Diecezji Radomskiej decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została wprowadzona pogłębiona forma przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa.

Program noszący tytuł Droga do szczęśliwego małżeństwa obejmuje 10 spotkań. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, jest zgodna ze wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania z narzeczonymi będą miały miejsce w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii.

W naszym dekanacie (Starachowice Północ) pierwszy cykl katechez będzie realizowany w parafii Najświętszego Serca Jezusowego.
Spotkania odbywać się będą w jedną sobotę w miesiącu: 14 października, 11 listopada, 2 grudnia, w domu parafialnym. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Zachęcamy narzeczonych, aby wcześniej rozpoczęli przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, tj. przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem, kiedy już zgłoszony został w parafii zamiar zawarcia małżeństwa. Ten czas ma pomóc w spokojnym przygotowaniu się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Zaproszenie na rekolekcje - spotkania małżeńskie

Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński oraz skalę problemów łączących lub dzielących małżonków.

Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są przez małżeństwa i kapłana.

Rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00.
Prosimy małżonków o zgłoszenia osobiste
Terminarz na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl
Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: październik, listopad i grudzień 2017 ... tutaj (dokument pdf)
SPOTKANIA OAZY DZIECI BOŻYCH

Wszystkie dzieci za szkoły podstawowej zapraszamy do udziału w Oazie Dzieci Bożych.

Chcemy przez wspólną modlitwę i zabawę, przez przebywanie we wspólnocie poznawać Pana Boga oraz otwierać się na innych ludzi.

Spotkania odbywają się w soboty o godz. 10.00 w domu parafialnym.Penitencjaria Apostolska - Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika, Pasterza Diecezji Radomskiej, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany każdego dnia przez wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością, jeśli w jubileuszowym Roku Świętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), ogłoszonym przez Konferencję Episkopatu Polski, trzy parafialne świątynie pod wezwaniem tego Świętego Brata Alberta, znajdujące się w diecezji radomskiej, w formie pielgrzymki będą nawiedzać i tam w jubileuszowych celebracjach pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przy relikwiach Świętego przez odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Brata Alberta.

Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi celebracjami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.

Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby Proboszczowie i kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Niniejszy dekret będzie obowiązywał jedynie przez rok jubileuszowy Świętego Brata Alberta. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 13 stycznia 2017 roku
Mauro kardynał Piacenza
Penitencjarz Większy
ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regensa href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML