Katechezy dla narzeczonych – przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Od września 2017 r. w Diecezji Radomskiej decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została wprowadzona pogłębiona forma przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa.
Program noszący tytuł Droga do szczęśliwego małżeństwa obejmuje 10 spotkań. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, jest zgodna ze wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania z narzeczonymi odbywają w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii, raz na kwartał.

W naszym dekanacie (Starachowice Północ) najbliższy cykl katechez będzie realizowany w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Spotkania odbywać się będą w soboty w domu parafialnym. Pierwsze spotkanie obecnego cyklu odbędzie się 24 października 2020 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Kolejne spotkania: 7 listopada, 14 listopada, 28 listopada br.

Zachęcamy narzeczonych, aby wcześniej rozpoczęli przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, tj. przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem, kiedy już zgłoszony został w parafii zamiar zawarcia małżeństwa. Ten czas ma pomóc w spokojnym przygotowaniu się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Ks. Artur Lach, Dekanalny Duszpasterz RodzinDyspensa

W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 roku

Ksiądz Biskup Ordynariusz Henryk Tomasik
udzielił dyspensy
od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

a. osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, podwyższona temperatura itp.),
c. osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania, które czują wielką obawę przed zarażeniem.Msze Św. Gregoriańskie w listopadzie 2020 r.Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: październik, listopad, grudzień 2020 ... tutaj (dokument pdf)
Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. Św. Hieronima

Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. Św. Hieronima pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II oraz Księdza Biskupa Henryka Tomasika zaprasza wszystkich, którzy pragną poznawać Pismo święte.
Wykłady w roku akademickim 2020/21 odbywać się będą w każdą drugą niedzielę miesiąca w godz. 17.00-20.00. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, przy ul. Młyńskiej 23/25, w auli im. Jana Pawła II.

Tematyką tegorocznych wykładów będzie zagadnienie: Kim jest człowiek? Wielkość i powołanie człowieka, stworzonego na obraz Boży.
Inauguracja wykładów: Niedziela, 11 października 2020 r., godz. 17.00.
Zgłoszenia oraz informacje: tel. 500 099 198; e-mail: drjack@poczta.onet.pl


Ks. dr Jacek Kucharski
Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II
wraz z WykładowcamiDZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

Narzeczeni przygotowujący się do przyjęcia sakramentu małżeństwa powinni wziąć udział w dniu skupienia. Jest to pomoc w duchowym przygotowaniu do małżeństwa. Takie spotkania odbywają się raz na kwartał w sanktuariach naszej diecezji.

Najbliższy termin to 5 grudnia 2020 r.. Miejscem dla narzeczonych z naszego terenu jest Sanktuarium w Kałkowie (dolny kościół).
Rozpoczęcie dnia skupienia o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.00.Nr konta bankowego parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Złota 1, 27-200 Starachowice
Konto: 55 1240 2281 1111 0010 4239 6988
Katolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

Katolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

czynna we wtorki
od 16.30 do 17.30
Paulina Koczubiej (magister nauk o rodzinie)
e-mail: paulinaagata@wp.pl
sms: 692 354 257
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Przy Kurii Diecezji Radomskiej funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”.

Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i odbudowanie małżeństwa zagrożonego rozbiciem. Pracujący w niej specjaliści (duszpasterz rodzin, psycholog, prawnicy, doradca życia rodzinnego, pedagog) służą pomocą w ratowaniu małżeństw przeżywających trudności.

Dzięki ich pomocy w ciągu 10 lat funkcjonowania Poradni udało się uratować wiele małżeństw.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Dane kontaktowe Poradni: tel. 48 383 66 52; e-mail: spr@radom.opoka.org.pl


a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML