Zaproszenie do kina - "Ślady stóp"

Od 20 stycznia br. w kinach można oglądać film "Ślady stóp". To najnowsze dzieło twórców słynnego filmu Ziemia Maryi.
W filmie Ślady stóp widz staje się niejako pielgrzymem i wraz z bohaterami dostaje szansę na odkrycie swojej drogi życia.

Organizujemy w naszej parafii wyjście na ten bardzo wartościowy film –
w poniedziałek (20 lutego) o godz. 19.00
.
Zapisy w zakrystii u p. Kościelnego.
Koszt biletu: 13 zł. Seans w kinie „Helios” (Galeria Galardia).
Komunikat Biskupa Henryka na Tydzień Modlitw o Trzeźwość - 2017

Drodzy Diecezjanie!
Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Kościół i nasza ojczyzna, jest ochrona trzeźwości.
W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Jest on wyjątkową szansą na zjednoczenie działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa.

Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej ojczyzny.

Z pasterskim błogosławieństwem
ks. Henryk Tomasik
Biskup Radomski
ZAPROSZENIE na spotkanie z o. Johnem Bashoborą

W dniu 8 marca na hali MOSiR przy ul. Narutowicza odbędą się jednodniowe rekolekcje prowadzone przez o. Johna Bashoborę.Zapisy na stronie eucharystycznyplomien.pl do 24 lutego.
Prosimy o rejestrację internetową.

ks. Sławomir Płusa
i Fundacja Eucharystyczny Płomień
1% dla Caritas

Caritas Diecezji Radomskiej już 25 lat realizuje dzieła miłosierdzia niosąc pomoc potrzebującym, a szczególnie dzieciom, chorym, osobom starszym, bezdomnym, rodzinom wielodzietnym.

Od kilku lat na ten cel pozyskuje 1% podatku, aby móc lepiej i efektywniej pomagać coraz to większej ilości osób.


Pozyskane środki w 2017 r. przeznaczymy na:
• dofinansowanie kosztów leczenia i zakup sprzętu rehabilitacyjnego (nabyliśmy kolejne 27 łóżek elektrycznych do wypożyczalni i 4 koncentratory tlenu), powstała kolejna filia wypożyczalni przy Parafii w Drzewicy.
• leczenie, dożywianie, edukację i wypoczynek dzieci
• pomoc rodzinom w sytuacjach losowych

Dziękując za zaufanie, jakim cieszy się Caritas, zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% dla Caritas.
Msza św. w intencji Radomia i diecezji

Już 15 lat trwa modlitwa w intencji Radomia i diecezji, którą podjęło grono osób świeckich skupionych w grupie modlitewnej RADOŚĆ I NADZIEJA.
Zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę szczególnie w czasie, gdy tak potrzebna jest modlitwa o jedność w naszej Ojczyźnie.

Serdecznie zapraszamy na 150. Mszę św. za Radom i diecezję, która odbędzie się 26 lutego br. w kościele garnizonowym w Radomiu, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Tomasika.
Prosimy szczególnie przedstawicieli wspólnot i organizacji kościelnych, oraz grup modlitewnych do włączenia się w tę modlitwę. Rozpoczynamy o godz. 15.00 koronką do Bożego Miłosierdzia.

ks. Grzegorz Tęcza, WSD Radom
Grupa modlitewna RADOŚĆ I NADZIEJA
Warsztaty Metod Rozpoznawania Płodności metodą prof. Roetzera

Kurs weekendowy.
Termin: 24 – 26 lutego w Koniakowie (woj. Śląskie).
Więcej informacji i zapisy na kurs www.iner.pl/dz.


Można też dzwonić – tel. 500 871 871.
Potencjalni chętni płacą za koszty noclegu, wyżywienia i materiałów. Sam kurs jest bezpłatny!

Zapraszamy małżeństwa (możliwość przyjazdu z dziećmi – mamy opiekę), narzeczonych oraz młodzież. Jednym słowem warsztaty są dla wszystkich chętnych, którzy chcą poznać metody rozpoznawania płodności.
Warsztaty mają bardzo atrakcyjną i nowoczesną formę. Wykorzystywać będziemy już oprogramowanie Instytutu INER.

Kurs obejmuje pełny zakres metody wraz z kartami rozszerzającymi. Jest prowadzony przez praktyków małżonków. Opinie o poprzednich szkoleniach można znaleźć na stronie iner.pl/dz.

! Ważne dla narzeczonych !
Po tym kursie wystawiamy im zaświadczenie w ramach przedmałżeńskich wizyt w poradni życia rodzinnego.

Diakonia Życia Archidiecezji Katowickiej
Doradca Życia Rodzinnego
Michał Pielorz
Penitencjaria Apostolska - Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika, Pasterza Diecezji Radomskiej, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany każdego dnia przez wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością, jeśli w jubileuszowym Roku Świętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), ogłoszonym przez Konferencję Episkopatu Polski, trzy parafialne świątynie pod wezwaniem tego Świętego Brata Alberta, znajdujące się w diecezji radomskiej, w formie pielgrzymki będą nawiedzać i tam w jubileuszowych celebracjach pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przy relikwiach Świętego przez odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Brata Alberta.

Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi celebracjami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.

Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby Proboszczowie i kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Niniejszy dekret będzie obowiązywał jedynie przez rok jubileuszowy Świętego Brata Alberta. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 13 stycznia 2017 roku
Mauro kardynał Piacenza
Penitencjarz Większy
ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens
KURS PASTORALNO-LITURGICZNY DLA FOTOGRAFÓW I OPERATORÓW SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO

Wydział ds. Środków Społecznego Przekazu Kurii Diecezji Radomskiej zaprasza na Kurs pastoralno-liturgiczny dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pragną dokumentować uroczystości religijne w obiektach sakralnych.
Kurs odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (ul. Młyńska 23/25) w sobotę, 1 kwietnia 2017 r. od 9.00 do 14.00.

Szczegły na temat kursu i rejestracji uczestników tutaj (dokument pdf)
Ogólnopolska pielgrzymka do Lourdes Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych
17-24 IX 2017 r.

PROGRAM PIELGRZYMKI tutaj (dokument pdf)


Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: styczeń, luty, marzec i kwiecień 2017 ... tutaj (dokument pdf)


Zaproszenie na rekolekcje - spotkania małżeńskie

Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński oraz skalę problemów łączących lub dzielących małżonków.

Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są przez małżeństwa i kapłana.

Rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00.
Prosimy małżonków o zgłoszenia osobiste
Terminarz na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl
oraz tutaj ... tutaj (dokument pdf - aktualne terminy od stycznia do marca 2017 r.)a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML