Jubileusz 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie

Drodzy Bracia i Siostry!
Wielkim znakiem czuwania Opatrzności Bożej nad naszą Ojczyną i naszą Diecezją jest dar Najświętszej Maryi Panny jako Królowej i Matki. Wciąż potrzeba naszej wdzięczności za wielkie rzeczy jakie spełniły się i nieustannie dokonują się za pośrednictwem Maryi na polskiej ziemi i w naszej Diecezji (…).


W tym roku, w szczególny sposób pragniemy dziękować za sanktuarium maryjne w Studziannie, położone na Ziemi Opoczyńskiej, którego kustoszami od 1674 roku są Księża Filipini (…).
Centrum Sanktuarium stanowi Cudowny Obraz Matki Bożej Świętorodzinnej, umieszczony w głównym ołtarzu Bazyliki, który 50 lat temu – 18 sierpnia 1968 roku – w obecności około dwustutysięcznej rzeszy pielgrzymów został ukoronowany papieskimi koronami przez Sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w asyście Kardynała Karola Wojtyły, ówczesnego metropolity krakowskiego oraz Sługi Bożego Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego.

pełna treść listu Ks. Biskupa Henryka Tomasika tutaj (dokument pdf)


Katechezy dla narzeczonych – przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Od września 2017 r. w Diecezji Radomskiej decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została wprowadzona pogłębiona forma przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa. Program noszący tytuł Droga do szczęśliwego małżeństwa obejmuje 10 spotkań. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, jest zgodna ze wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania z narzeczonymi odbywają w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii, raz na kwartał.

W naszym dekanacie (Starachowice Północ) najbliższy cykl katechez będzie realizowany w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Spotkania odbywać się będą w soboty w domu parafialnym. Pierwsze spotkanie obecnego cyklu odbędzie się 7 lipca 2018 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00.
Kolejne spotkania: 21 lipca, 18 sierpnia, 22 września br.
Zachęcamy narzeczonych, aby wcześniej rozpoczęli przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, tj. przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem, kiedy już zgłoszony został w parafii zamiar zawarcia małżeństwa. Ten czas ma pomóc w spokojnym przygotowaniu się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Ks. Artur Lach,
Dekanalny Duszpasterz Rodzin
Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne dedykowane kobietom w wieku 25-59 lat (wykonujemy co 3 lata) oraz badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat (powtarzamy co 2 lata).

Dla grupy minimum 5 kobiet zapewniamy bezpłatny transport do Centrum Onkologii w Kielcach.
Zapisy (również na soboty): Cytologia – tel. 609 990 033; Mammografia – tel. 607 778 888.
Ogłoszenia Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

Proponujemy 5-letnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne i 3-semestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Radomiu pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Ponadto w roku akademickim 2018/2019 proponujemy również 3-semestralne podyplomowe studia – Wychowanie do życia w rodzinie, umożliwiające uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania do życia w rodzinie.
Zajęcia odbywają się co tydzień w piątki i soboty. Dokumenty można składać od 15 maja do 15 września 2018 roku w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1).

Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych w zależności od ich rodzaju umożliwia:
– uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych (studia podyplomowe) oraz szkołach średnich (studia magisterskie);
– uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
– pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).
a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML