Katechezy dla narzeczonych – przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Od września 2017 r. w Diecezji Radomskiej decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została wprowadzona pogłębiona forma przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa.


Program noszący tytuł Droga do szczęśliwego małżeństwa obejmuje 10 spotkań. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, jest zgodna ze wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski.

Spotkania z narzeczonymi odbywają w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii, raz na kwartał.
W naszym dekanacie (Starachowice Północ) najbliższy cykl katechez będzie realizowany w parafii Najświętszego Serca Jezusowego.
Spotkania odbywać się będą w soboty w domu parafialnym. Pierwsze spotkanie obecnego cyklu odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00.
Kolejne spotkania: 4 maja, 25 maja, 8 czerwca br.

Zachęcamy narzeczonych, aby wcześniej rozpoczęli przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, tj. przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem, kiedy już zgłoszony został w parafii zamiar zawarcia małżeństwa. Ten czas ma pomóc w spokojnym przygotowaniu się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Ks. Artur Lach,
Dekanalny Duszpasterz Rodzin
APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO POŻARZE KATEDRY NOTRE-DAME W PARYŻU

Ludzie na całym świecie z przerażeniem obserwowali zatrważający obraz płonącej katedry Notre-Dame w Paryżu.

Przez wiele godzin ważyły się losy serca Paryża, serca Francji i serca Europy. Poważnie zniszczona, ale ocalona paryska katedra, zjednoczyła w bólu i smutku miliony ludzi na całym świecie. Dziś jednoczy także nas, Polaków, w inicjatywa wsparcia odbudowy katedry Notre-Dame, rozumianej nie tylko jako symbol bezcennego dziedzictwa kulturowego Europy, ale również jako symbol chrześcijańskich wartości.
Zwracam się więc najpierw do wszystkich Polaków z apelem o pomoc materialną w odbudowie katedry, którą przekażemy za pośrednictwem akcji sms-owej oraz przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska, począwszy od Wielkiej Środy.
Zwracam się również do wszystkich ochrzczonych, zwłaszcza do tych, którzy w ostatnich latach zapomnieli o swoim chrześcijańskim powołaniu, aby na nowo odkryli Chrystusa i stali się Jego odważnymi świadkami.
W paschalnym czasie przechodzenia z Chrystusem ze smutku do radości, z rozpaczy do nadziei, ze śmierci do życia, z serca błogosławię,

STANISŁAW GĄDECKI
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE)

Wpłaty można dokonywać na konto Caritas Polska 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem ODBUDOWA oraz wysyłając SMS na nr 72052 o treści ODBUDOWA, koszt 2,46 z VAT.
PIELGRZYMKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DO SKARŻYSKIEJ OSTREJ BRAMY

Z racji Święta Pielęgniarki i Położnej w poniedziałek, 29 kwietnia 2019 r., do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej przybędą w dorocznej Pielgrzymce Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne.


Program spotkania:
godz. 17.00 – modlitwa różańcowa
godz. 18.00 – uroczysta Msza Święta i zawierzenie Matce Bożej Miłosierdzia

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy pracujących w tym zawodzie oraz emerytów i ich rodziny.
W imieniu Organizatorów Pielgrzymki Pielęgniarek i Położnych

Ks. prał. Jerzy Karbownik Kustosz Sanktuarium
PIELGRZYMKA KOLEJARZY DO SKARŻYSKIEJ OSTREJ BRAMY

W ostatnią niedzielę kwietnia do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej przybywają w dorocznej pielgrzymce Kolejarze. Tegoroczne spotkanie odbędzie się 28 kwietnia br.


Program Pielgrzymki:
godz. 10.00 – modlitwa różańcowa w Kaplicy Matki Bożej;
godz. 11.00 – Eucharystia w intencji Kolejarzy, ich rodzin, emerytów i rencistów oraz tych, którzy odeszli do wieczności - zawierzenie Matce Bożej;
Po Mszy św. – spotkanie przy „święconym jajku”.

Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszają

ks. prał. Jerzy Karbownik
Kustosz Sanktuarium
ks. kan. Eugeniusz Zarębiński
Krajowy Duszpasterz Kolejarzy
DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

Narzeczeni przygotowujący się do przyjęcia sakramentu małżeństwa powinni wziąć udział w dniu skupienia.

Jest to pomoc w duchowym przygotowaniu do małżeństwa. Takie spotkania odbywają się raz na kwartał w sanktuariach naszej diecezji.
Najbliższy termin to to 18 maja 2019 r. (III sobota maja). Miejscem dla narzeczonych z naszego terenu jest sanktuarium w Kałkowie (dolny kościół).
Rozpoczęcie dnia skupienia o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.00.

Przyjdź!

Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: styczeń, luty, marzec, kwiecień 2019 ... tutaj (dokument pdf)Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Przy Kurii Diecezji Radomskiej funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”.

Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i odbudowanie małżeństwa zagrożonego rozbiciem. Pracujący w niej specjaliści (duszpasterz rodzin, psycholog, prawnicy, doradca życia rodzinnego, pedagog) służą pomocą w ratowaniu małżeństw przeżywających trudności.

Dzięki ich pomocy w ciągu 10 lat funkcjonowania Poradni udało się uratować wiele małżeństw.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Dane kontaktowe Poradni: tel. 48 383 66 52; e-mail: spr@radom.opoka.org.pl


a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML