Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę
5 - 8 lipca 2017 r.

Akcja Katolicka zaprasza wszystkich chętnych na pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę w terminie 5 - 8 lipca.
Zapewniamy noclegi z wyżywieniem, opiekę duchową i techniczną, transport powrotny osób i rowerów, ubezpieczenie.

Nasza pielgrzymka organizowana jest w ramach XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę, 8 lipca 2017 r.

Zapisy: Jerzy Skórkiewicz 604-403-843
ak.radom.pl;
rowerowa.pielgrzymujemy.pl

Ks. Grzegorz Wójcik
Jerzy Skórkiewicz
Piesza Pielgrzymka do Niepokalanowa 2017


W dniach 25-30 czerwca 2017 r. odbędzie się XXVIII Piesza Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości z Radomia do Niepokalanowa.
Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Ku trzeźwości narodu. Odpowiedzialność Kościoła, rodziny, państwa i samorządu”.

Wszystkich, którzy chcieliby wspólnie modlić się i ofiarować swój trud w intencji trzeźwości w rodzinach serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Udział w pielgrzymce jest okazją do spełnienia prośby Maryi, która w Fatimie prosiła o podjęcie wynagradzającej pokuty i modlitwy różańcowej o nawrócenie grzeszników.
Msza Święta na rozpoczęcie pielgrzymki odbędzie się 25 czerwca o godz. 9.30 w katedrze w Radomiu.

Szczegółowych informacji udziela przewodnik pielgrzymki: ks. Konrad Wójcik, tel. 604 214 773.
80-ta Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę - 2 lipca 2017 r.

Krajowy Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców Ksiądz Biskup Piotr Turzyński zaprasza do udziału w jubileuszowej 80. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, która odbędzie się 2 lipca br. (niedziela) i której w tym roku towarzyszy hasło: "Wdzięczność i misja".

Działające przy Kurii Biskupiej Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców naszej diecezji organizuje wyjazd autokarem na Jasną Górę w niedzielę, 2 lipca br.
Wyjazd z parkingu przy szpitalu na ul. Tochtermana 1, o godzinie 5.30. Powrót planowany jest na godzinę 20.00. Koszt pielgrzymki to 50 zł.
Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące tego wyjazdu udzielane są w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej przy ulicy Malczewskiego 1
(tel. 48 340 62 38 oraz ks. dr Wojciech Wojtyła 504 060 390).
Zapisy przyjmowane są do 29 czerwca.

Program pielgrzymki:
9.30 – Jasnogórski Szczyt – Różaniec. Relacja z sympozjum. List do nauczycieli.
10.45 – Wychowanie jest sprawą serca - ks. prof. dr hab. Zbigniew Formella (UPS Rzym).
11.30 - Koncert „Warsztaty w Drodze”.
12.00 - Eucharystia. Przewodniczy bp Piotr Turzyński. Oprawa „Warsztaty w Drodze”.
15.00 - Droga Krzyżowa - Wały Jasnogórskie.
16.30 - Nabożeństwo rozesłania - Kaplica Cudownego Obrazu.

Europejska Inicjatywa Obywatelska
Mama Tata i Dzieci – Zapraszamy do złożenia podpisu

Od dłuższego czasu obserwujemy na świecie działania zmierzające do zakwestionowania naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.


W wielu krajach już uchwalono ustawy w różnym stopniu deformujące prawdę o małżeństwie i nakazujące podobne lub wręcz takie samo traktowanie małżeństw i związków osób tej samej płci

W grudniu 2015 roku zarejestrowana została EIO Mama Tata i Dzieci (www.mumdadandkids.eu/pl).
Jej przedmiotem jest przedstawienie Komisji Europejskiej projektu legislacyjnego, który na potrzeby całego prawa europejskiego, definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny oraz potwierdza suwerenne kompetencje państw członkowskich w zakresie prawa rodzinnego zakazując instytucjom unijnym ingerowania w tym zakresie.

więcej na temat tutaj (dokument pdf)
Penitencjaria Apostolska - Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika, Pasterza Diecezji Radomskiej, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany każdego dnia przez wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością, jeśli w jubileuszowym Roku Świętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), ogłoszonym przez Konferencję Episkopatu Polski, trzy parafialne świątynie pod wezwaniem tego Świętego Brata Alberta, znajdujące się w diecezji radomskiej, w formie pielgrzymki będą nawiedzać i tam w jubileuszowych celebracjach pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przy relikwiach Świętego przez odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Brata Alberta.

Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi celebracjami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.

Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby Proboszczowie i kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Niniejszy dekret będzie obowiązywał jedynie przez rok jubileuszowy Świętego Brata Alberta. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 13 stycznia 2017 roku
Mauro kardynał Piacenza
Penitencjarz Większy
ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens
Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2017 ... tutaj (dokument pdf)


Zaproszenie na rekolekcje - spotkania małżeńskie

Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński oraz skalę problemów łączących lub dzielących małżonków.

Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są przez małżeństwa i kapłana.

Rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00.
Prosimy małżonków o zgłoszenia osobiste
Terminarz na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl
oraz tutaj ... tutaj (dokument pdf - aktualne terminy od kwietnia do października 2017 r.)a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML