Misterium Męki Pańskiej w Kałkowie-Godowie 2020 r.

Od dwóch lat w Diecezji Radomskiej decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została wprowadzona pogłębiona forma przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa. Program noszący tytuł Droga do szczęśliwego małżeństwa obejmuje 10 tematów. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, jest zgodna ze wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania z narzeczonymi odbywają w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii, raz na kwartał.

W naszym dekanacie (Starachowice Północ) najbliższy cykl katechez będzie realizowany w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Spotkania odbywać się będą w soboty w domu parafialnym. Pierwsze spotkanie obecnego cyklu: 15 lutego 2020 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Kolejne spotkania: 29 lutego, 14 marca, 21 marca br.


Zachęcamy narzeczonych, aby wcześniej rozpoczęli przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, tj. przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem, kiedy już zgłoszony został w parafii zamiar zawarcia małżeństwa.
Ten czas ma pomóc w spokojnym przygotowaniu się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Ks. Artur Lach,
Dekanalny Duszpasterz Rodzin
Misterium Męki Pańskiej w Kałkowie-Godowie 2020 r.


Serdecznie zapraszam do Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej, do Kałkowa-Godowa, na teatralne rekolekcje zamyślenia nad aktem miłości Bożej, którą przeżywamy w tajemnicy męki i śmierci Jezusa Chrystusa.

Radość jest tym większa, że aktorzy należą do wspólnoty parafialnej w Kałkowie-Godowie i już od 47 lat dają piękne świadectwo żywej wiary oraz miłości do Boga i Kościoła. Wystawiane przez lata Misterium Męki Pańskiej w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej jest darem ich bezinteresownego zaangażowania, ofiarowania swojego czasu, talentu i siły.

Misterium będzie wystawiane od drugiej soboty Wielkiego Postu (07.03.2020 r.) do soboty przed Niedzielą Palmową (04.04.2020 r. włącznie), o godzinie 15.30 i 18.00.
Z uwagi na duże zainteresowanie przedstawieniem uprzejmie prosimy o wcześniejsze rezerwowanie miejsc w informacji Sanktuarium tel. 41/272 18 88. Osoby pragnące zatrzymać się w naszym Sanktuarium na noc prosimy o rezerwację telefoniczną miejsca w Domu Pielgrzyma, tel. 660 158 239.

Ks. Zbigniew Stanios
i Aktorzy Teatru Dramatycznego im. Ks. Inf. Czesława Wali
Narodowa Dziękczynna Pielgrzymka do Rzymu


Kuria Diecezji Radomskiej organizuje grupę diecezjalną na dziękczynną Pielgrzymkę do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w dniach 12-19 maja.
W programie m.in. Padwa, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Sant Angelo, Rzym, Cascia i Asyż.
Czas trwania: 8 dni; koszt: 1890 pln + 60 Euro.
Zapisy pod adresem: pielgrzymki.radom@gmail.com lub tel. 606807906.
Szczegóły programu na stronie diecezjalnej.

Ks. Daniel Swend1% dla Caritas

Caritas Diecezji Radomskiej, aby móc lepiej i efektywniej pomagać, zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku.
Pozyskane środki wspierają placówki Caritas, ale też indywidualne osoby, które dźwigają krzyż cierpienia i choroby. Dziękujemy za zaufanie. Nr KRS niezbędny do podania w PIT oraz nowe zasady rozliczania, znajdą Państwo na ulotkach i plakatach.

Najczęściej środki pomagają w:
• dofinansowaniu kosztów leczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (nabyliśmy kolejne 30 łóżek elektrycznych do wypożyczalni i koncentratory tlenu),
• leczeniu, dożywianiu, edukacji i wypoczynku dzieci
• pomagają rodzinom w sytuacjach losowychKurs pastoralno-liturgiczny dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego

Wydział ds. Środków Społecznego Przekazu Kurii Diecezji Radomskiej zaprasza na Kurs pastoralno-liturgiczny dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pragną dokumentować celebracje liturgiczne.

Kurs odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (ul. Młyńska 23/25) w sobotę, 14 marca 2020 r. od godz. 9.00 do 14.00.

Rejestracja:
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania w wersji DOC na stronie: www.diecezja.radom.pl) i przesłać go do organizatora kursu jedną z wybranych metod do 10 marca 2020 roku:
1) poczta elektroniczna: kurs-foto@diecezja.radom.pl
2) poczta tradycyjna:

Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-610 Radom z dopiskiem: „Kurs dla fotografów”
3) osobiście – kopertę ze zgłoszeniem można zostawić:
- w budynku Kurii Diecezji Radomskiej (ul. Malczewskiego 1) w Wydziale Katechetycznym (parter)
- bądź w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (furta; ul. Młyńska 23/25)

Do zgłoszenia prosimy dołączyć zdjęcie formatu legitymacyjnego (wymiary: 35x45 mm; zaleca się plik graficzny JPG w rozmiarze: 413x531 pikseli przy 300dpi) opisane imieniem i nazwiskiem. Prócz podania podstawowych danych osobowych (potrzebnych do wystawienia zaświadczenia i przygotowania identyfikatora) oraz podpisania zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, prosimy o sygnowanie formularza podpisem księdza pro-boszcza i pieczęcią parafii zamieszkania Kursanta lub parafii na terenie której działa firma.

Więcej informacji:
ks. Stanisław Piekielnik
- T: +48 606 374 948
- E: kurs-foto@diecezja.radom.pl
- W: www.diecezja.radom.pl

Obowiązujące przepisy liturgiczne wymagają ukończenia takiego kursu przez osoby (fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego), które pragną dokumentować celebracje liturgiczne. W kursie mogą brać udział wierni również spoza Diecezji Radomskiej.

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są ważne bezterminowo i można się nimi posługiwać także poza granicami Diecezji Radomskiej.
Koszt kursu: 200 zł od uczestnika.
ks. Stanisław Piekielnik

Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: styczeń, luty, marzec, kwiecień 2020 ... tutaj (dokument pdf)
DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

Narzeczeni przygotowujący się do przyjęcia sakramentu małżeństwa powinni wziąć udział w dniu skupienia.
Jest to pomoc w duchowym przygotowaniu do małżeństwa. Takie spotkania odbywają się raz na kwartał w sanktuariach naszej diecezji.

Najbliższy termin to 7 marca 2020 r. (sobota po I niedzieli Wielkiego Postu).
Miejscem dla narzeczonych z naszego terenu jest sanktuarium w Kałkowie (dolny kościół). Rozpoczęcie dnia skupienia o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.00.


Katolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

Katolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

czynna we wtorki
od 16.30 do 17.30
Paulina Koczubiej (magister nauk o rodzinie)
e-mail: paulinaagata@wp.pl
sms: 692 354 257
Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas któ-rych będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.
Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

Bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Przy Kurii Diecezji Radomskiej funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”.

Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i odbudowanie małżeństwa zagrożonego rozbiciem. Pracujący w niej specjaliści (duszpasterz rodzin, psycholog, prawnicy, doradca życia rodzinnego, pedagog) służą pomocą w ratowaniu małżeństw przeżywających trudności.

Dzięki ich pomocy w ciągu 10 lat funkcjonowania Poradni udało się uratować wiele małżeństw.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Dane kontaktowe Poradni: tel. 48 383 66 52; e-mail: spr@radom.opoka.org.pl


a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML